top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1

Taraflar ve Konu:

Bu sözleşme, Mama Bowl’a ait https://www.mamabowl.net internet sitesinden elektronik ortamda gıda maddeleri satın alan kişi (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) ile ‘Caferağa, Keresteci Aziz Sk. 27A, 34710 Kadıköy/İstanbul,Türkiye’’ adresinde bulunan satıcı IBOWL Restoran Limited Şirketi (bundan böyle Mama Bowl olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan ürün satışı ve teslimi koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini saptanmaktadır.

Alıcı, Mama Bowl’un isim, ünvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri, internet sitesinde yayınlanan yemek paketlerinin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat koşulları, sözleşmenin süresi ve satışa konu paket ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini kabul ve beyan eder.

Mama Bowl’un web sitesi kayıtları, https://www.mamabowl.net/  sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 2

Sözleşme Tarihi ve Yürürlüğü:

Alıcı, siparişlerini https://www.mamabowl.net/ web sitesine kayıt yaparak veya kayıt yapmadan elektronik ortamda gerçekleştirir. Sözleşme, Alıcı’nın sipariş verdiği tarihte o günkü fiyatlarla oluşturulur. Her ne kadar sözleşme kurulmuş olsa da Alıcı oluşturduğu siparişin ödemesini sözleşme imzasından, kuruluşundan sonra Mama Bowl fiyat artışı yaptıktan sonra gerçekleştirirse, müşterinin siparişini oluşturmuş olduğu ürünlerin fiyatı yeni fiyatlandırmaya göre düzenlenecektir. Alıcı yeni fiyatlara göre ödeme yapmakla yükümlüdür. Sipariş açtığında oluşturulmuş sözleşme içeriği fiyatlar haricinde tamamen geçerli sayılacaktır. Alıcı, ödemeyi yapmakla yeni fiyatları kabul etmiş sayılacak ve sözleşme ödeme sonrasında yürürlüğe girmiş olacaktır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve seçilen ürün paketinin teslimatına başlanması için Alıcı’nın sipariş ettiği paket bedelini tam olarak ödemiş olması şarttır. Sözleşme, Mama Bowl’un sözleşmeye konu son sipariş paket sözleşme koşullarında teslimi ile kendiliğinden sona erer. Alıcı bu hususu yani sözleşme kuruluşundan sonra gelişen ekonomik ve ticari şartlar dahilinde kendi ödemesini tamamen yapana kadar Mama Bowl’un fiyat artırma hak ve yetkisinin olduğunu kabul eder.

Madde 3

Gıda Ürünleri Sipariş Paketleri:

Mama Bowl, alıcının satın almış olduğu gıdaların sipariş paketlerini (Ürün) müşterilerinin adreslerine teslim eder.

Mama Bowl, Alıcı’nın hastalık veya gıda alerjisi gibi nedenlerle karşılaşılabileceği sağlık problemlerinden sorumlu değildir.

Madde 4

Fiyat ve Ödeme Koşulları:

Ürün bedeli, Alıcı’nın seçtiği sipariş paketi cinsine göre verilen siparişin ödemesinin tamamının yapılıp sözleşme’nin yürürlüğe girme tarihinde Mama Bowl’un https://www.mamabowl.net/ internet sitesinde ilan edilen bedeldir.

Mama Bowl ürün fiyatlarını her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Alıcının sözleşmenin sona ermesinden sonra yeniden siparişte bulunması halinde güncel tarife geçerli olacaktır.

Bedel, sadece Alıcı’nın satın almış olduğu ürünler ve bunların teslimi içindir.

Ödemeler webden kredi kartı ile online ödeme ile yapılır.

Tüm ürünlerin fiyatları Mama Bowl’un web sitesi https://www.mamabowl.net/ adresinde belirtilmiştir.

Madde 5

Ürünlerin Teslimi:

Mama Bowl paketleri, İstanbul/Kadıköy Caferağa mahallesi sınırları dahilinde, https://www.mamabowl.net/ internet sitesinde yayınlanmakta olan belirli ilçelerde, Alıcı tarafından bildirilen adrese teslim edilir. Ürün teslimi, ürün bedelinin tam olarak ödemesini takip eden gün, alıcının elektronik ortamda seçtiği günde yapılır. Alıcı’nın siparişini iptal etmediği durumlarda, takip eden gün içerisinde, Alıcı tarafından değiştirilmemesi durumunda ilk teslimat ile aynı gün teslimat yapılır ve bu teslimattan 1 iş günü içerisinde ürünün bedeli tam olarak Alıcı’nın kredi kartından tahsil edilir.

Mama Bowl, yapılan tüm düzenlemeleri ve sipariş işlemi bilgilerini Alıcı’ya e-posta yolu ile iletecektir. Konfirmasyon bilgisi alınmamış işlemler Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı, Mama Bowl’un sistemde yapılan düzenlemeler ve sipariş bilgileriyle ilgili olarak e-posta yoluyla yapacağı bildirimleri kontrol etmek ve hata var ise bunların düzeltilmesini talep etmekle sorumludur.

Teslimatlar, Mama Bowl’un https://www.mamabowl.net/  internet sitesinde belirtilen, restoranın açık olduğu yılın tüm günlerinde gerçekleştirilir. Mama Bowl, müşterilerine haber vermek koşuluyla üretim birimlerinin bakımı gibi zorunlu nedenlerle bazı günlerde servis vermeme hakkına sahiptir. Yoğun kar yağışı gibi mevsimsel koşulların ulaşımı aksatması halinde de Mama Bowl’un teslimatı bu durumun ortadan kalkma tarihine kadar erteleme hakkı bulunmaktadır. Alıcı, bu gibi nedenlerle herhangi bir talepte ve şikâyette bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Mama Bowl ödemesi yapılan sipariş paketi, Alıcı tarafından, irsaliye ile imza karşılığında teslim almakla yükümlüdür. Alıcı, irsaliyesini imzalamakla paketteki öğünleri eksiksiz teslim almış kabul edilir. Eksik malzeme/ler olması halinde, teslimat elemanına tutanak tutturulması şarttır. Alıcı’nın paketi kendisinin teslim almayacağını ve irsaliye imzalamayacağını beyan etmesi durumunda, sorumluluk tamamen Alıcı’ya ait olacaktır. Alıcı bu durumda paketteki öğünleri eksiksiz teslim almış kabul edilir.

Teslimat elemanı, Alıcı’nın belirlediği zaman diliminde ve adreste Alıcı’ya veya Alıcı’nın paketi teslim almaya yetkili kıldığı kişiye ulaşamazsa, 5 dakikalık bekleme süresinden sonra sipariş paketi MamaBowl merkezine geri götürecektir. Alıcı’nın teslimat adresinde hazır bulunmaması nedeniyle Mama Bowl’a iade edilen paketler, söz konusu günün 1 saati içerisinde Alıcı’nın kendi imkânlarıyla teslim almasına hazır halde Mama Bowl merkezinde sağlıklı koşullarda muhafaza edilir. Alıcı, gün içerisinde ek teslimat ücreti ödeyerek sipariş paketinin belirttiği adrese teslim edilmesini talep edebilir, Ek teslimat ücretinin fiyatı Alıcı’nın vereceği adrese göre değişiklik gösterecektir, bu fiyat Alıcı tarafından Mama Bowl Müşteri Hizmetleri’nden talep edilebilir. Mama Bowl, bu süre içerisinde alınmayan paketlerin muhafazasından sorumlu değildir. Alıcı, bu gibi durumlarda paketi almış kabul edileceğini ve Mama Bowl’a bundan ötürü hiç bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aynı gün içerisinde alınmayan paketler imha edilecektir.

Alıcı, teslimattaki olası gecikmeleri, teslimat saat diliminin bitmesini takiben en geç 30 dk. içerisinde Mama Bowl’a bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde Mama Bowl teslimdeki gecikmeden sorumlu olmayacaktır.

Teslimat ve fatura adreslerinin farklı olması halinde Alıcı bu durumu Mama Bowl’a siparişi sırasında bildirmek durumundadır. Fatura, firmanın e-fatura kapsamında olmasından dolayı Alıcı’nın e-posta adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

Paketlerde ürün eksiği olması, paketin ezik veya ambalajların açık olması gibi herhangi bir sorunla karşılaşması halinde Alıcı, teslimat elemanına mutlaka bu hususta tutanak tutturmakla yükümlüdür. Paketin tesliminden sonra fark edilebilen sorunlar, Alıcı tarafından aynı gün içinde en geç sipariş paketinin tesliminden 1 saat içerisine kadar Mama Bowl’un 0216 330 07 05 Hizmet Hattına bildirmeli ve Alıcı kendi imkânlarıyla ya da müteakip gün gelen teslimat elemanı ile sorunlu ürünü Mama Bowl merkezine geri yollamalıdır. Bu gibi durumlarda yapılacak incelemede üründeki sorunun Mama Bowl’dan kaynaklandığının Mama Bowl ekiplerince tespiti halinde, öncelikle imkân dâhilindeyse aynı gün yeni bir ürün paketi Alıcı’ya servis alanı dâhilinde dilediği bir adreste teslim edilecektir.

Madde 6

Ürünlerin Muhafazası ve Tüketimi:

Mama Bowl ürünleri sağlıklı ve özel sağlık koşullarında, koruyucu katkı maddeleri kullanılmadan günlük taze gıdalar kullanılarak hazırlanıp bakteri oluşumunu minimuma indirmek amacı ile ürünün türüne göre soğuk veya sıcak zincir olarak paketlenir. Ürünün türüne göre soğuk veya sıcak zincir ile teslim edilen Mama Bowl yemeklerinin teslimattan sonra soğuk veya sıcak zincirini korumak Alıcı’nın sorumluluğundadır. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek sorunlardan Mama Bowl sorumlu değildir.

Madde 7

Kullanımın Ertelenmesi, Hakkın Devri, Adres Değişikliği:

Mama Bowl’un faaliyette bulunduğu, gıda maddelerini düzenli teslimatlar çerçevesinde Alıcı’nın vermiş olduğu adrese götürerek teslim etmesi işlemi, mevzuatımızda, niteliği gereği cayma hakkının ve tüketicinin bilgilendirilmesi yükümlülüğünün kapsamı dışında bırakılmıştır. 06.03.2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 2 (3) a maddesi uyarınca, Yönetmelik’in özellikle cayma hakkını düzenleyen  8. maddesi ile  5 inci, 6 ncı, 7 nci maddeler ve 9 uncu maddenin birinci fıkrası; ‘‘Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.’’

Gıda maddelerinin düzenli teslimatlar çerçevesinde Alıcı’nın vermiş olduğu adrese götürülerek teslimine ilişkin olan bu sözleşmeden cayılması, hukuki düzenlemeler gereğince mümkün değildir.

Alıcı, taleplerini https://www.mamabowl.net/ web sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak suretiyle elektronik ortamda yapacak ve onay alacaktır.

Alıcı, e-posta yolu ile ilettiği taleplerine 15 dk içerisinde yanıt almaması halinde, e-postanın teknik bir aksaklıktan dolayı Mama Bowl’a ulaşmamış olması ihtimalinden ötürü, talebini Mama Bowl’un 0216 330 07 05 Hizmet Hattından Müşteri Temsilcilerine iletmelidir. Mama Bowl teknik sebeplerle eline ulaşmayan Alıcı taleplerinin karşılanmasından sorumlu değildir.

Madde 8

Sözleşmenin Feshi:

https://www.mamabowl.net/ internet sitesi üzerinden verilen sipariş, siparişin verildiği tarih, saatten 15 dk içerisine kadar, Alıcı tarafından ücretsiz olarak iptal edilebilir ya da değiştirilebilir. Belirtilen süre zarfından sonra siparişlerde bulunan malzemelerin tedariğine ve paketlemesine başlanacağı için iptal ve değişiklik kabul edilememektedir. Ancak Alıcı, ürünleri teslim almaktan imtina etmesi, sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmeyi haklı nedeni olmaksızın tek yanlı olarak feshetmesi halinde almış olduğu paketler üzerinde kullanılmış şarta bağlı bir indirimi var ise, kullanmış olduğu günlerin bedeli 4. Madde’de belirlenmiş fiyatlarımıza göre tekrar hesaplanacak ve ödemiş olduğu tutar ile hesaplanan tutar arasındaki fark müşteriye yansıtılmak üzere belirlenecektir.

Müşteri teslim almaktan vazgeçtiği/imtina ettiği veya sözleşmeyi tek yanlı olarak feshettiği için teslim edilmeyen ürünlerden üretim bandına girmemiş olanların bedelleri hesaplanacak; bu bedelden, önce varsa yukarı paragrafta anlatılan hesaplanan indirim farkı tutarı ve ardından %30 kesinti yapılarak kalan kısmı müşteriye iade edilecektir. Müşteri bu sözleşmeyi imzalayarak bu maddeyi şartsız ve koşulsuz baştan kabul etmektedir.

Alıcı’nın ürünleri teslim almaktan imtina etmesi, sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmeyi tek yanlı olarak feshetmesi, Mama Bowl kaynaklı geçerli bir sebebe dayanıyorsa müşterinin indirimi bozulmamış sayılacak ve üretim bandına girmemiş kalan paketlerinin bedeli herhangi bir kesinti uygulanmadan müşteriye iade edilecektir.

Madde 9

Sözleşme Değişiklikleri:

Mama Bowl, sözleşme şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu gibi bir durumda, değişikliklerin tümü “https://www.mamabowl.net/” web sitesinde yayınlanacak ve değişikliklerden sonra yapılacak sipariş ve alımlar bakımından geçerli olacaktır.

Madde 10

Gizlilik:

Mama Bowl, iş bu sözleşme kapsamında Alıcı hakkında edindiği hiçbir bilgiyi hiç bir kişi ve kurumla paylaşmayacağını ve iş bu sözleşmeyle üstlendiği edimleri ifa kapsamının dışında kullanmayacağını taahhüt eder. Bu bilgileri kapsayan maddeler ‘Site’de bulunan “Gizlilik ve Çerez Politikası” bölümünde detaylı olarak belirtilmiştir.

Alıcı’nın ödeme yaparken işlemin yapıldığı bankaya ulaştırılmakta ve provizyon alınmakta kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde Mama Bowl tarafından görülmemekte, izlenmemekte ve kaydedilmemektedir.

Madde 11

Delil Anlaşması ve Yetkili Mahkeme:

Bu sözleşmeden ve uygulanmasından kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar halinde, Mama Bowl’un bilgisayar, telefon, ses kaydı gibi manyetik ortamda olanlar dâhil elektronik kayıtları, ticari defter, belge ve kayıtları kesin delil oluşturur. İhtilafların çözümünde parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

IBOWL Restoran Limited Şirketi İstanbul Türkiye

bottom of page