top of page

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

https://www.mamabowl.net (Mama Bowl) verilen tüm servisler ve hizmetler, Caferağa Mahallesi Keresteci Aziz Sokak No:27A Kadıköy/İstanbul adresinde kayıtlı IBOWL Restoran Limited Şirketi adlı firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir. 

 

Firmamız https://www.mamabowl.net adresindeki internet sitesinde, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 

 

Üyelik veya internet sitemiz üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) https://www.mamabowl.net tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. 

 

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 

 

Internet sayfamız https://www.mamabowl.net üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya https://www.mamabowl.net üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

 

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Bu bilgilendirme notu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi kapsamındaki haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. IBOWL Restoran Limited Şirketi'nin web sitesini ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda kişisel verilerinizi işleme şeklini düzenlemektedir.Kişisel Verilerin İşlenmesi

MAMA BOWL internet sitesini ziyaretiniz kapsamında, internet sitesi üzerinden sağladığınız kişisel verilerinizin MAMA BOWL tarafından KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, MAMA BOWL’in çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, MAMA BOWL haber bültenine üyeliğinizin oluşturulması, MAMA BOWL’in sağladığı hizmetlerden faydalanmanız ve MAMA BOWL’in ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek ve işlenecek olduğunu bildiririz.

İsim, soyadı, e-posta adresi, adres, telefon ve ödeme bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz MAMA BOWL tarafından işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, raporlama, dağıtım, iş operasyonlarımızın yönetimi amacıyla iş ortaklarımıza KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu vasıtasıyla, elektronik, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişin olarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle aşağıdaki adreslere yazılı başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz:

E-posta adresi: mamabowlmoda@gmail.com

MAMA BOWL, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

 

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

 

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

 

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

 

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz. 

 

 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

https://www.mamabowl.net,  web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 

 

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Internet sitemizin kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

 

 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

İnternet sitemizin Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

TARAYICI ÇEREZLERİ 

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

 

Çerezleri, internet sitemizi ve hizmetlerimizi sunmak, kişiselleştirilmiş deneyiminizi geliştirmek amacıyla bu internet sitesinde gezindiğinizde kullanım şekliniz hakkında bilgi toplamak ve internet sitemiz ve hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanım şekillerini anlamak için kullanırız. İlaveten, zaman içinde ve ziyaret ettiğiniz farklı internet sitelerindeki çevrimiçi etkinliğiniz hakkında bilgi toplamak amacıyla belirli güvenilir ortakların internet sitemize çerezler yerleştirmesine izin vermekteyiz.


İnternet sitemizdeki çerezler, genel olarak aşağıdaki kategorilere ayrılmaktadır:

Kesinlikle Gerekli Çerezler: Bu çerezler, internet sitemizi işletebilmemiz için gereklidir. Örneğin, güvenli alanlarda oturum açmamıza imkan tanıyan çerezleri de içermektedir. Bu çerezler, tarayıcınızı kapattığınızda silinen oturum çerezleridir.

Analitik/Performans Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizdeki kullanıcıları tanımamıza ve sayısını belirlememize ve bu kullanıcıların internet sitemizde nasıl gezindiğini anlamamıza imkan tanır. Bu da, örneğin, kullanıcıların aradıklarını kolaylıkla bulabilmesini temin ederek, internet sitemizin işleyişini iyileştirmeye yardımcı olur. Bu çerezler, tarayıcınızı kapattığınızda silinen oturum çerezleridir.

 

İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizin işlevsel performansını iyileştirir ve kullanımınızı kolaylaştırır. Örneğin, çerezler, internet sitesini daha önce ziyaret etmiş olduğunuzu hatırlamak ve oturumun açık tutulmasını istemek için kullanılır. Bu çerezler, internet sitemizi bir sonraki ziyaretinizde kullanmamız için cihazınızda kalmaları sebebiyle kalıcı çerezler olarak nitelendirilir. Tarayıcı ayarlarınızdan bu çerezleri silebilirsiniz.

Hedefleme Çerezleri: Bu çerezler, size geri dönen ziyaretçi olarak tanımak ve internet sitesindeki ve ziyaret ettiğiniz diğer internet sitelerindeki etkinliğinizi izlemek amacıyla internet sitemizi ziyaretinizi, ziyaret etmiş olduğunuz sayfaları ve izlemiş olduğunuz bağlantıları kayıt altına alır. Bu çerezler, internet sitemizi bir sonraki ziyaretinizde kullanmamız için cihazınızda kalmaları sebebiyle kalıcı çerezler olarak nitelendirilir. Tarayıcı ayarlarınızdan bu çerezleri silebilirsiniz.

Bilgisayarınızda Çerez İstememeniz Halinde Seçenekleriniz
Birtakım Çerezler ile ilgili tercihlerinizi kullanmak amacıyla, genellikle “Yardım” veya “İnternet Seçenekleri” bölümleri altında yer alan İnternet tarayıcı ayarlarını gözden geçirebilirsiniz. İnternet tarayıcı ayarlarınızda bazı Çerezleri devre dışı bırakmanız veya silmeniz durumunda, Mama Bowl Sitesinin önemli fonksiyon veya özelliklerine erişim sağlayamayabilirsiniz veya bunlardan faydalanamayabilirsiniz ve oturum açma bilgilerinizi yeniden girmeniz gerekebilir.

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için mamabowlmoda@gmail.com  adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Firma Ünvanı: IBOWL Restoran Limited Şirketi

Adres: Caferağa Mahallesi Keresteci Aziz Sokak No:27A Kadıköy/İstanbul

Eposta: mamabowlmoda@gmail.com  

Tel: 0216 330 07 05

bottom of page